Richtlijn Marfan syndroom

Om tot een eenduidig landelijk geldend beleid te komen ten aanzien van de verwijzing, diagnostiek en behandeling van patiënten met het Marfan syndroom hebben de wetenschappelijke verenigingen betrokken bij de zorg voor Marfanpatiënten, op initiatief van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN), besloten een richtlijn te ontwikkelen met uniforme aanbevelingen die zoveel mogelijk 'evidence based' zijn.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) het Marfan syndroom of een aanverwante aandoening. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk Marfan en aanverwante aandoeningen.

Ga naar het Expertisenetwerk op de kaart voor contactgegevens
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed