Model functioneren en gezondheid

Groene pijlen geven ondersteunende factoren aan, oranje pijlen geven belemmerende factoren aan.

 • Functioneren bevat het complete fysieke, mentale en sociale functioneren.
 • Aandoeningen en ziekte geven de fysieke en mentale aandoeningen en ziektes weer.
 • Lichamelijke functies zijn fysiologische en mentale eigenschappen van het lichaam.
 • Anatomische eigenschappen betreffen de positie, aanwezigheid, vorm en continuïteit van onderdelen van het lichaam.
 • Activiteiten zijn onderdelen van het handelen van een persoon.
 • Vermorgen classificeert of een persoon een taak of activiteit wel of niet kan uitvoeren.
 • Participatie is iemands deelname aan het maatschappelijk  leven.
 • Uitvoering classificeert wat iemand in de eigen omgeving doet.
 • Externe factoren vormen de fysieke en sociale omgeving waarin personen  leven.
 • Persoonlijke factoren vormen de specifieke achtergrond.
 • Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven wordt gedefinieerd als het waargenomen (subjectieve) gezondheidsgerelateerde fysieke, mentale en sociale functioneren.

Het model is geïnspireerd op de internationale classificatie van functioneren, handicap en gezondheid voor kinderen en jeugd en op het proefschrift  “Functioneren en gezondheid van kinderen en adolescenten met erfelijke  bindweefsel aandoeningen en ouders” van Jessica Warnink-Kavelaars, kinderrevalidatiearts Amsterdam UMC, locatie Universiteit van Amsterdam, afdeling revalidatiegeneeskunde Amsterdam, Nederland.

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed