Overgang naar de volwassenzorg

Vanaf de leeftijd van 18 jaar gaan kinderen met het Marfan syndroom of aanverwante aandoeningen over naar de volwassenenzorg. Deze transitie wordt voorbereid vanaf de leeftijd 14 jaar. Voor de overgang naar de volwassenenzorg vindt meestal een overdracht plaats waarbij de coördinator van de volwassenen-Marfanpoli naar de kinder-Marfanpoli komt om samen met de kinderzorgverlener het spreekuur te doen. Als dit door omstandigheden niet mogelijk is, wordt een telefonische overdracht gedaan, gevolgd door een uitgebreide verwijsbrief.

Bij een aantal expertisecentra is er bij de overgangsafspraak naast ook een klinisch geneticus aanwezig. Soms neemt een kindercardioloog de volwassen zorg op zich.

Lees meer over de overgang van de kind- naar volwassenzorg op Thuisarts.nl of op de website van Stichting Kind en zorg.

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed