Welke leefstijladviezen zijn er voor patiënten met het Marfan syndroom?

In verband met de cardiale problematiek en de longproblemen is aandacht voor onder andere hypertensie en roken van belang. De huisarts en andere zorgverleners kunnen een rol spelen door bijvoorbeeld het geven van leefstijladviezen, begeleiding bij het stoppen met roken en/of adequate behandeling van hypertensie. Ook adviezen ten aanzien van bewegen en sport zijn belangrijk. Zie ook: Welke sportadviezen mag ik geven aan patiënten met het Marfan syndroom?

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) het Marfan syndroom of een aanverwante aandoening. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk Marfan en aanverwante aandoeningen.

Ga naar het Expertisenetwerk op de kaart voor contactgegevens
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed