Wat zijn alarmsymptomen bij het Marfan syndroom?

Acute problemen komen relatief vaker voor bij patiënten met het Marfan syndroom.

Met name acute problemen van:

hart- en/of bloedvaten, met name:

  • aortadissectie of ruptuur
  • aortaaneurysma
  • mitralisklepprolaps
  • aortainsufficiëntie
  • endocarditis

de ogen:

  • netvliesloslating
  • lensluxatie

De longen:

  • spontane pneumothorax
  • emfyseem
  • ernstige luchtweginfecties

Beknelde liesbreuk, navelbreuk

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) het Marfan syndroom of een aanverwante aandoening. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk Marfan en aanverwante aandoeningen.

Ga naar het Expertisenetwerk op de kaart voor contactgegevens
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed