Wat adviseer ik ten aanzien van hypermobiliteit van de gewrichten?

Fysiotherapie draagt bij aan het voorkómen van (sub)luxaties en beperkingen. De fysiotherapeut geeft oefeningen en een opbouwprogramma voor verbetering van de fysieke fitheid en kracht en geeft adviezen voor sport. Dit draagt bij aan het voorkómen van (sub)luxaties en beperkingen. Bij onvoldoende effect kan de (kinder)revalidatiearts advies geven om samen met de orthopedisch instrumentmaker een orthese maken voor het betreffende gewricht; bijvoorbeeld een enkel-voet orthese of een duim- of polsprothese. Ook kan de orthopedisch schoenmaker schoenen maken met extra versteviging voor de enkel met een smalle breedtemaat.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) het Marfan syndroom of een aanverwante aandoening. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk Marfan en aanverwante aandoeningen.

Ga naar het Expertisenetwerk op de kaart voor contactgegevens
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed