Lopend onderzoek 6 oktober 2022

VIDI 2019: Comprehensive assessment of 4D thoracic aorta biomechanics using novel cardiac MRI technology

De thoracale aorta ondergaat aanhoudende beweging van het hart en de bloedstroom. Een zieke, stijve aorta, zoals vaak voorkomt bij Marfan-patiënten, kan hierdoor scheuren.

Achtergrond 

Met geavanceerde MRI technieken zoals 4D flow kan de stijfheid en de afschuifspanning van de bloedstroom op de aortawand in kaart gebracht worden. Met gedetailleerde anatomische MRI kan ook de beweging van de aorta over de hartslag, als maat voor stijfheid, in kaart worden gebracht, maar dit is nog niet eerder gebeurd. Deze technieken hebben daarom nog verdere ontwikkeling nodig om een betere risico-inschatting te kunnen maken van lethale aortaproblemen in Marfan patiënten.  

Doel

Ontwikkeling van nieuwe MRI-technieken om aortabeweging en stijfheid in Marfan patiënten in kaart te brengen.

Stand van zaken

 Er zijn twee promovendi aan het werk: Renske Merton (natuurkundige) met een focus op technische MRI ontwikkeling en Daan Bosshardt (arts) met een focus op de toepasbaarheid en resultaten in Marfan patiënten. Samen met post-doc Eric Schrauben zijn er verbeteringen doorgevoerd in het opnemen van anatomische MRI en Renske Merton heeft AI-technieken gebruikt om de aorta automatisch te kunnen segmenteren uit deze data. De beweging van de aorta is tot dusverre gekwantificeerd in 15 gezonde proefpersonen.

Planning

Voorjaar 2023 start scannen van patiënten met Marfan syndroom

Deelname

Er kunnen 100 patiënten meedoen. Informatie over deelname via: p.vanooij@amsterdamumc.nl

Blijf op de hoogte van het onderzoek

 
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed