Lopend onderzoek 1 april 2022

Cellsystemics: Platform for characterisation of cellular system dynamics for tissue disease stageing and programming for repair

Waarom gaat - in de meeste van ons - het grootste pulserende bloedvat in ons lichaam zo lang mee? Er is immers geen gefabriceerd materiaal wat ook zo lang mee gaat. De spiercellen in de vaatwand moeten daarom wel een cruciale rol spelen, maar hoe weten die wat ze wel of niet moeten doen? Dit weten we nog niet. En er is nog geen platform voor de nodige complexe metingen waarmee we dit beter kunnen begrijpen.

Achtergrond

Vaatweefselziekten zoals aderverkalking en aneurysmavorming hebben gemeen dat de wisselwerking tussen gladde spiercellen en het omliggende weefselnetwerk verstoord is. CELLSYSTEMICS onderzoekt welke 6 regelmechanismen hierbij een rol spelen, en waar en wanneer in het ziekteproces. Hiervoor is kwantitatief inzicht nodig in de complexe onderlinge verbanden tussen de biomechanische, biochemische en mechanobiologische mechanismen.

Doel 

Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een platform waarin de benodigde technologieën en werkwijzen worden geïntegreerd. Dit innovatieve platform maakt een uitgebreidere karakterisatie van cellen mogelijk. Door stamcellen op te werken naar zieke cellen kan zo de patiënt-eigen ziektegeschiedenis nauwgezet worden gereconstrueerd.

CELLSYSTEMICS vormt zo een klinisch toepasbaar humaan meetmodel, voor de ontwikkeling van:

  1. preciezere diagnostiek en
  2. (preventieve) behandelstrategieën waarin cellen worden ingezet voor herstel van zachte weefsels, zoals de bloedvatwand.

Stand van zaken

De online kick-off vond plaats op 20 juni 2022. Partners zijn van start gegaan met voorbereidingen, coordinatie, en eerste deliverables. De personele bezetting was volledig op 1 september 2022. De 'In person kick-off' vond plaats op 17 oktober 2022 in Amsterdam.

Planning

Het onderzoek loopt van 1 april 2022 tot 1 april 2026.

Deelname

Patiënten met interesse voor deelname aan het CELLSYSTEMICS onderzoek kunnen informatie opvragen bij Pepijn Saraber: p.saraber@mumc.nl.

Algemene informatie

Het onderzoek wordt gecöördineerd door Maastricht University Medical Center, MUMC+.
Samenwerkingspartners zijn: 

  • Technische Universiteit Eindhoven 
  • Optics11Life b.v 
  • Confocal.nl b.v. 
  • HCM-Medical b.v.
  • BioSPX b.v.
  • STEMCELL Technologies, Inc.
  • Contactgroep Marfan Nederland

het onderzoekwordt gecofinancierd door PPP Allowance en mogelijk gemaakt Health-Holland, Top-Sector Life Sciences & Health van de samenwerkende gezondheidsfondsen (SGF) om publike private samenwerkingen te stimuleren en ZonMW.

 

Blijf op de hoogte van het onderzoek

 
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed